CERTYFIKATY

Kurczak Sielski z chowu bez antybiotyków to autorski program chowu i produkcji zespołu specjalistów z firmy SuperDrob. Projekt tzw. PREMIUM PLUS został oceniony jako spełniający niezbędne wymogi do uzyskania certyfikacji począwszy od ferm rodzicielskich, przez wylęgarnie, fermy drobiu, zakład produkcyjny w Karczewie oraz wytwórnie pasz.

Przeprowadzone audyty i kontrole przyniosły pozytywny efekt i pozwoliły na uzyskanie certyfikacji uznanych jednostek certyfikujących: SGS oraz PCBC SA.

Chów i produkcja Kurczaka Sielskiego nadzorowana jest przez SGS – Światowego Lidera wśród niezależnych organizacji zajmujących się inspekcją, kontrolą oraz certyfikacją systemów, wyrobów i usług na użytek międzynarodowej wymiany handlowej

Certyfikat wydany przez SGS potwierdza walory produktu:

  • Podczas całego procesu chowu Kurczaka Sielskiego nie stosuje się antybiotyków oraz kokcydiostatyków.
  • Jest karmiony paszą roślinna BEZ SUROWCÓW GMO, z dodatkiem składników mineralnych, witamin i probiotyków.
  • Rośnie wolniej o 30% niż standardowy kurczak.
  • Kurczak Sielski jest w 100% produktem polskim. Cały proces chowu oraz produkcji odbywa się na terenie Polski. w polskich gospodarstwach oraz produkcji odbywa się na terenie Polski.

Numer certyfikatu PL20/1260

Więcej o SGS na stronie: https://www.sgs.pl/

Certyfikat wydany przez PCBC S.A.  potwierdza zgodność z wymaganiami Programu certyfikacji żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Numery certyfikatów: 01/2020/G oraz 02/2020/G

PCBC SA jest spółka Skarbu Państwa.

To jednostka z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz prowadzenia szkoleń.

PCBC SA to członek Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (International Quality Net.).

Więcej na stronie: https://www.pcbc.gov.pl/

Siedziba Firmy SuperDrob S.A.
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
e-mail: sekretariat@superdrob.pl
tel.: 00 48 22 77 90 600
fax: 00 48 22 77 90 615